Premiegids

Isoleren is altijd een rendabele investering

Heb je thuis hoogrendementsbeglazing?

Ja, nee, niet zeker. Als je toch nog twijfel, kan je de vlamtest eens proberen.

Hou aan de kant van de woonruimte een vlam van een aansteker op ongeveer 10 cm van de beglazing. Je zal dan 4 vlammetjes zien in de reflectie van de beglazing. In geval van gewone dubbele beglazing is de kleur van de 4 vlammetjes identiek.
Bij hoogrendementsbeglazing is de tweede of derde vlam verkleurd (als je van binnen naar buiten kijkt). Dit is een aanwijziging dat op het glas een coating (transparant metaallaagje) is aangebracht.
Het doel van deze coating is de uitstraling van de door de beglazing geabsorbeerde warmte naar buiten toe te verlagen. De warmte blijft dan binnen het gebouw waardoor het warmtecomfort toeneemt.

Kies voor Hoogrendementsbeglazing

Het energieverbruik van een woning kan aanzienlijk worden verminderd door te investeren in beter isolatiemateriaal zoals hoogrendementsbeglazing. De overheid is er zich duidelijk van bewust en heeft premies uitgewerkt om energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Thermobel: superisolerende beglazingen

Komen in aanmerking voor het bekomen van premies en financiële voordelen:

  • Thermobel Top, Top 1.0 en Top 0.9 : beglazingen met versterkte thermische isolatie.
  • Thermobel Energy en Stopray : zonwerend superisolerende beglazing.
  • Thermobel 0.8 : ultraperformanente dubbele beglazing met een Ug-waarde van 0,8 W/M2K. Thermobel 0.8 is voor bouw- en renovatieprojecten het ideale product voor wie een compacte, lichte en superisolerende beglazing wenst.
  • Thermobel TG: drievoudige beglazingen met hoge thermische prestaties (Ug tot 0,5 W/m2K), hoge zontoetredingsfactor en hoge lichttransmissiefactor. Thermobel TG is bij het Passive-House Institut gecertifieerd.
Meer info op yourglass.com

Vlaanderen

Je kan via verschillende kanalen premies en voordelen krijgen als je energiebesparekende investeringen uitvoert (renovatie of nieuwbouw).

Netbeheerders

1. Renovatiepremie

12 €/m2 ij vervanging enkel glas door hoogrendementsbeglazing. De Ug-waarde van de beglazing moet lager zijn dan of gelijk aan 1.1 W/m2K (max 300 €/woning)
15 €/m2 bij vervanging enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing. De Ug-waarde van de beglazing moet lager zijn dan of gelijk aan 0.8 W/m2K (max 375 €/woning)

Combipremie : tot 60 €/m2 voor HR beglazing.
Deze combipremie is een energiepremie voor wie gelijk zijn muren isoleert en de oude ramen (Uf> 2,9 W/m2K) vervangt door nieuwe ramen met hoogrendementsglas. Met de combipremie ontvang je een 4x hogere premie voor ramen met hoogrendementsbeglazing. De premie voor muurisolatie blijft gelijk.

2. Premie voor energiezuinige nieuwboudwoning

Voor nieuwbouw kennen de netbeheerders een premie toe op basis van het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energiefactuur en hoe hoger de premie.

Meer info op energiesparen.be

De Vlaamse overheid

1. De renovatiepremie voor isolerende ramen

Je kan een premie aanvragen voor de vervanging van ramen/deuren met enkel glas door ramen/deuren met hoogrendementsbeglazing. De renovatiepremie is een bepaald percentage (20 of 30% naargelang uw inkomen) van de totale kostprijs (excl BTW)

2. De verbeteringspremie

Je kan een premie aanvragen voor de vervanging van ramen/deuren met enkel glas door ramen/deuren met hoogrendementsbeglazing (Ug van maximaal 1,3 WimK)

3. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-Peil

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of gebouw. De korting bedraagt 20% voor woongebouwen met een E-peiln van E40 of lager. De vermindering is geldig gedurende 10 jaar.

Meer info op premiezoeker

Brussels Hoofstedelijk gewest

Meer info op leefmilieubrussel.be irisnet.be

Gemeentebestuur of provinciebestuur 

Informeer steeds bij je gemeente- of provinciebestuur naar eventuele energiepremies. Op energiesparen.be/subsidies vind je een recent overzicht van alle energiepremies die in een bepaalde gemeente gegeven worden, als de gemeente aan het Vlaams Energieagentschap heeft gemeld welke premies ze uitreikt.

Meer info op energiesparen.be

Beveilig uw woning en bespaar tot 750€

Voor 2014 (aanslagjaar 2015) geeft een investering voor het beveiligen van een woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand recht op een belastingvermindering tot 750€

  • Bij levering en plaatsing van inbraakvertragende elementen zoals specifiek inbraakwerend glas
  • Belastingvermindering tot maximum 50% van het bedrag van het factuur.
  • Gamma's gelaagd glas Stratobel en Stratophone vkomen in aanmerking voor deze fiscale belastingvermindering.

BTW van 6% voor de renovatie van de woning

Het verlaagde BTW-tarief (6%) voor woningen ouder dan 5 jaar is nu definitief. Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privé-woning. 

Ecocheques

Ecocheques zijn cheques bestemd voor de aankoop van ecologische producten of diensten. Ecocheques kunnen vb gebruikt worden voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing of voor de verplaatsing van zonnepanelen die zonne-energie in elektrische energie omzetten.